Thursday, April 1, 2010

चोभारको आदिनाथ मन्दिरमा राखिएको बज्र

No comments:

Post a Comment